Ekobygg
- kurser i olika ekologiska, småskaliga byggtekniker, "low impact".

På Ekobyggs visningsplats arrangerar vi kurser löpande i olika tekniker med hantverksexperter på respektive teknik. Oftast genomförs en kurs per teknik - vid stort intresse kan samma kurs komma att genomföras flera gånger. Vi använder oss av begreppet ”RIKTPRIS”, se nedan. För företag tillkommer moms.

Under 2017: 

På Friberga gård finns fyra eko-visningsbyggnader uppförda i natural building-tekniker. Halmbalshus, kubbhus (hus murat av ved och lerblandning), två ramverk i olika tekniker. Halmbalshuset har en rocket stove/mass heater och vasstak, kubbhuset har finsk bastu-/bakugn, tadelaktdusch och sedumtak. Ena ramverket har jord-/grästak, det andra ska bli växthus.