Ekobyggs andra kurs och husteknik genomfördes 30/9 – 4/10, 2013.

Vi lärde oss mura finsk robust bastu-ugn med bakmöjlighet & en “friggebod”/bastu av lera & ved (kubb)! Johannes Riesterer, Svenska Jordhus, lärde ut beprövad teknik med lokala material, baserat på gamla traditioner. Olle Hagman, kubbhus.segav historisk bakgrund. Vi lade grund av natursten från platsen, murar väggar, ugn & runt flyttblock samt förberedde för & ört-/grästak.

Kursmoment

  • praktiskt prova alla moment “från ax till limpa”
  • kompendium/pärm historik, modell ca 3x5m
  • teori, materialkunskap
  • specialverktyg till låns
  • mat ingår (lunch, middag, fika)

Anmälan till kurserna sker genom att betala anmälningsavgift 1000 kr till bg 775-7313, var noga med att ange vem betalningen avser! Privatperson 3600kr (2800kr+mat 800kr), företag 4200kr+moms, inklusive anmälningsavgiften.

 

Kurserna ingår i ett EU-projekt och arrangeras med bidrag från Länsstyrelsen Stockholm samt i samarbete med kursledare Johannes Riesterer från Svenska Jordhus ek. för. och Omställning Järna. Läs mer om Johannes Riesterer här.

Ekobygg drivs av EQ-logia ekonomisk förening med syfte att lära ut småskaliga, billiga, lokala, klimatneutrala ekologiska byggtekniker.