Lär dig bygga en egen Rocket Stove/Rocket Mass Heater! Utformningen av kaminen och rökgångar ger ett värmesystem som är mycket energieffektivt och enkelt att bygga själv! Rocket Mass Heater RMH byggs enligt samma grundprincip som Rocket Stove, det som skiljer är att RMH huvudsakligen värmer upp rum/ytor, medan Rocket Stoves helt enkelt är en spis att laga mat på. Det som gör RMH så överlägset energieffektiv är hur man isolerar eldkammaren, så elden inte kyls ned av luft och väggar utifrån. Först är det en förbränning där man ser lågorna och sedan är det en sekundär förbränninging av gaserna som ”rymmer” i den innre skorstenen (så kallad heat riser). Det är här draget uppstår, ett kraftfullt sug som resulterar i ett ”termiskt batteri”. Slutliga utluften kan sedan ledas genom rummet och värma upp lermassor (tex i form av en sittbänk, trappa, skorsten), leran lagrar sedan värmen i upp till 24 timmar efter att brasan slocknat.

Det är fördel om gaserna leds tillbaka till värmkällan för att få lite extra drag innan de leds ut , men de inte leds in i elden. igen.

Vi bygger ett RMH i ett litet halmbalshus som uppförts en månad tidigare på platsen. Storleken på RMH anpassas till husets storlek, ca 20 m2 stort.

I kursen ingår:

  • praktiskt prova alla moment “från ax till limpa”
  • konstruktion av effektivt förbränningssystem
  • landning av olika lerkompositioner
  • förberedelse för lerklining
  • kompendium
  • teori, materialkunskap
  • specialverktyg till låns
  • lunch, middag, fika x 2. Ekologiskt, vegetariskt

Kursen leds av Joshua Roxendal som är certifierad lärare inom permakultur & /-deisgn med speciellt intresse i Rocket Stoves och Rocket Mass Heaters. Han undervisar också inom effektiva värmesystem, Natural Building runt om i världen. När han inte reser är han ofta i Stjärnsund, Dalarna, och leder workshops och hjälper till med projekt.

Se mer på http://permakultur.ihop.nu/

Anmälan till kurserna sker genom att betala anmälningsavgift 1000 kr till bg 775-7313, var noga med att ange vem betalningen avser! Riktpris 3 dagar: 2400 kr (kurs 1800kr + mat 600kr). För företag tillkommer moms, inklusive anmälningsavgiften. Läs mer om ”riktpris” under fliken Priser.

Mer om Rocket Mass Heaters:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_mass_heater