Lär dig ramverkstimring/stolpverkstimring, en robust huskonstruktion med träförbindningar. Kursledare Johannes Kästel från Järna Bjälklag AB har vidareutvecklat beprövad teknik baserad på uråldriga traditioner. Vi provar “Square-rule-layout” samt förbereder för “hobbitfönster” & grästak med Johannes och hans kollega Robert Starratt.

I kursen ingår:

  • praktiskt prova alla moment “från ax till limpa” 
  • kompendium med namn ramverksdelar
  • ritning till typhus (konstruktion 4x10m)
  • teori, materialkunskap
  • specialverktyg till låns. Ta med egen basutrustning (som tumstock, kniv, penna etc.)
  • lunch, middag, fika 2 ggr/dag

Kurserna ingår i ett EU-projekt och arrangeras med bidrag från Länsstyrelsen Stockholm samt i samarbete med kursledare Johannes Kästel (Läs mer om Johannes Kästel här) från Järna Bjälklag AB, med Omställning Järna samt Summer of Soil.  Ekobygg drivs av EQ-logia ekonomisk förening med syfte att lära ut småskaliga, billiga, lokala, klimatneutrala ekologiska byggtekniker.