Square rule layout ~ är det engelska begreppet för den layoutteknik vi ska pröva på.

När man ska sammanfoga timmerbitar som kan vara relativt välsågade, eller fyrskrädda med yxa, måste man ha en teknik för hur man hanterar oregelbundet virke. När vi kommer upp i större dimensioner av timmer, grovt sett från 120×120 mm och uppåt, så kan dimensionerna vara tämligen godtyckliga. I ramverkstimring vill vi försöka göra vackra och ändamålsenliga sammanfogningar och då duger det bara med gott hantverk som man kan vara stolt över. Lite enkelt uttryckt kan man beskriva Square Rule Layout (SRL) som ett sätt att se den perfekta timmerbiten inunder ytan på den timmerbit som kanske är något för stor och med vankant.

SRL hjälper oss att kompensera för dessa brister och oregelbundenheter och vi gör en layout som gör att varje sammanfogning blir perfekt. Vi går ner i dimension i själva sammanfogningen och gör en reducering som är övertydlig och vacker i all sin enkelhet. Det finns andra layouttekniker men SRL är den man bör börja med och som alltid fungerar.