Verktygslista
Kursledningen kommer att ha extra utrustning, men för att vara säker på att ha ditt eget – se till att ha personliga och märkta verktyg. Det behöver du efter kursen när du ska praktisera själv.

  • Du bör ha med dig personlig skyddsutrustning, hörselskydd, skyddsglasögon, handskar, kanske dammskydd. Plåster, första förband.
  • Mätutrustning: måttband, liten stållinjal 300 mm, vinkelhake gärna en kombinationsvinkelhake och en”framingsquare”. Fin blyerspenna typ 0.7 med hårt stift för noggrann layout.
  • Stämjärn där är en 1 ½ ´ ca 38 mm är absolut viktigaste. Det kan duga med en vanlig gammal svensk ”bahco”, den skall vara vass. Träklubba eller mekanikerklubba i hårdplast.
  • En vanlig handsåg och gärna en japansåg. Har du en hyfsat bra cirkelsåg som har sågdjup på 55- 60 mm, ta med + skarvsladd.
  • Borrmaskin och några borr på 18-20 mm diameter, när vi prövar på att göra tapphål manuellt. Snörslå. En liten bra stöthyvel, har du en simshyvel, ta med.

Har du möjlighet att ta med några stadiga bockar för att ha dina bjälkar på under arbetspassen så är det bra. Järna Bjälklag och Ekobygg lånar ut ett antal, men har du eller kan göra, så ta med.

Järna Bjälklag kommer att visa  och ibland låna ut specialmaskiner för vissa sammanfogningar.